Uw privacy is erg belangrijk voor ons bedrijf, en om deze beter te beschermen, bieden wij u deze notities waarin u informatie vindt over het type informatie dat online wordt verzameld en over de verschillende mogelijkheden die u heeft om tussen te komen bij het verzamelen en gebruiken van deze informatie op de site.

Het bedrijf, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, overeenkomstig en voor de gevolgen van de AVG – EU-verordening 2016/679 ('Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens'), informeert u hierbij dat de bovengenoemde wetgeving voorziet in de bescherming van personen en andere betrokkenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en dat deze behandeling gebaseerd zal zijn op beginselen van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van voornoemde wetgeving en met de vertrouwelijkheidsverplichtingen die daarin zijn vastgelegd.

De verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op degenen die interactie hebben met de webservices van het bedrijf, toegankelijk via de computer vanaf het adres van onze site, dat overeenkomt met de eerste pagina van de officiële website van het bedrijf.

Uw gegevens worden met name verwerkt voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van verplichtingen met betrekking tot wettelijke of contractuele verplichtingen en wettelijke verplichtingen op fiscaal en boekhoudkundig gebied.

De verwerking van functionele gegevens om aan deze verplichtingen te voldoen, is noodzakelijk voor het juiste beheer van de relatie en de verstrekking ervan is verplicht om de hierboven vermelde doeleinden te verwezenlijken.

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert ook dat elke niet-communicatie of onjuiste communicatie van een van de verplichte informatie ertoe kan leiden dat de Verwerkingsverantwoordelijke de adequaatheid van de verwerking zelf niet kan garanderen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, buiten de wettelijke verplichtingen op fiscaal en boekhoudkundig gebied.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming, zoals het inschrijven op de nieuwsbrief, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden om informatie te versturen over onze promotionele of commerciële activiteiten, om marktonderzoeken of statistieken uit te voeren.

Het verstrekken van dergelijke gegevens is optioneel en uw weigering om ze te verwerken brengt de voortzetting van de relatie of de adequaatheid van de behandeling zelf niet in gevaar.

GEGEVENSVERSPREIDING

De verzamelde gegevens zullen nooit openbaar worden gemaakt en zullen niet worden gecommuniceerd zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve voor communicatie die nodig is voor consultants of andere onderwerpen voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERWERKING

De betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om:

vragen om bevestiging van het al dan niet bestaan van uw persoonsgegevens;

 • informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking;
 • rectificatie en annulering van gegevens verkrijgen;
 • de beperking van de behandeling verkrijgen;
 • gegevensoverdraagbaarheid bereiken;
 • te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking;
 • zich verzetten tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering.
 • de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang tot de persoonsgegevens en deze corrigeren of annuleren of de verwerking ervan beperken of zich verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • de toestemming te allen tijde intrekken onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
 • Als u om welke reden dan ook gegevens van de Gefa Srls-servers moet verwijderen, kunt u een verzoek tot gegevensverwijdering sturen naar het volgende e-mailadres: info@expert4huse.com . Zodra het verzoek is verzonden, wordt de verwijdering onmiddellijk uitgevoerd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft tot 30 dagen de tijd om te reageren op het verzoek, ontvangen per e-mail of aangetekende brief van het bedrijf.

Iedereen die twijfels heeft over de naleving van het door het bedrijf aangenomen privacybeleid, de toepassing ervan, de juistheid van uw persoonlijke gegevens of het gebruik van de verzamelde informatie, kan contact met ons opnemen via e-mail op info@expert4house.com

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

De behandelingen die verband houden met de webservices van deze site vinden plaats op het hoofdkantoor van het bedrijf en zullen exclusief worden meegedeeld aan de personen die bevoegd zijn voor de uitvoering van de diensten die nodig zijn voor een correct beheer van de arbeidsrelatie, met een garantie van bescherming van de rechten van de belanghebbende.

Uw gegevens worden alleen verwerkt door personeel dat uitdrukkelijk is geautoriseerd door de gegevensbeheerder.

Met name door de Verwerkingsverantwoordelijke; Boekhoudkundig kantoor; Magazijn en Expediteur.

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken om verzending van informatief materiaal (zoals verzoeken om informatie, abonnementen op nieuwsbrieven, enz.) worden alleen gebruikt om de gevraagde dienst of verstrekking uit te voeren.

GEGEVENSVERWERKINGSMETHODEN

Uw persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren worden verwerkt:

 • Aanmaken van profielen met betrekking tot klanten, leveranciers of consumenten;
 • Verwerking door middel van elektronische computers;
 • Handmatige behandeling door middel van papieren archieven.

Elke behandeling vindt plaats in overeenstemming met de methoden die zijn uiteengezet in de Europese verordening 2016/679

Chat met ons!