Wettelijke Vermeldingen

Eigendom van de website

Deze website https://www.expert4house.com (site) wordt gecreëerd en beheerd door het bedrijf GEFA S.R.L.S - BTW- en belastingwetboek. 03139870608 met hoofdkantoor in via Maria 105-111 - 03100 Frosinone.

Gebruiksvoorwaarden van de site

Iedereen die deze website bezoekt of gebruikt, aanvaardt zonder beperking gebonden te zijn aan de hier gespecificeerde voorwaarden. Als hij ze niet accepteert of niet van plan is erdoor gebonden te zijn, kan hij geen toegang krijgen tot de site of het gerelateerde materiaal gebruiken. Toegang tot de bovengenoemde site (www.expert4house.com) door gebruikers (hierna de "Gebruiker") impliceert aanvaarding van de volgende voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken worden bijgewerkt en / of gewijzigd door GESFA S.R.L.S zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers.

Inhoud van de site

Reproductie door middel van mechanische, analoge of digitale middelen van het materiaal opgenomen in het domein www.expert4house.com zonder de toestemming van GEFA S.R.L.S. is ten strengste verboden. Het citeren van de teksten in de domeinen is toegestaan ​​met als enig doel nieuws of studie, op voorwaarde dat ze altijd en in elk geval vergezeld gaan van de vermelding van de naam van GEFA SRLS (als eigenaar van het materiaal in de site) en door de bronvermelding, inclusief het telematicadoor. De informatie wordt uitsluitend voor de site verstrekt en heeft geen betrekking op andere sites die de gebruiker kan bereiken via de links op de site.

Type gegevens dat wordt verzameld en verwerkt

GEFA SRLS, als gegevensbeheerder, verzamelt gegevens waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, zoals het IP-adres en de domeinnamen van de computer, informatie met betrekking tot de acties die de gebruiker uitvoert tijdens het browsen op de website, gegevens met betrekking tot de voorkeuren uitgedrukt door de gebruiker in de browse-ervaring. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de correcte werking van de site te controleren en worden na verwerking onmiddellijk verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van computermisdrijven tegen de site: behalve deze mogelijkheid worden de gegevens over webcontacten momenteel maximaal vijf dagen bewaard.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen

De informatie op de website wordt te goeder trouw verstrekt: deze kan worden aangetast door typefouten of anderszins onnauwkeurig zijn. GEFA S.R.L.S. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen van welke aard dan ook met betrekking tot de informatie die op de Website wordt gepubliceerd. GEFA S.R.L.S. is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel als gevolg van het raadplegen van de Website De Gebruiker erkent dat hij de Website op eigen risico gebruikt. De dienst wordt verleend in de staat waarin deze zich bevindt en GEFA S.R.L.S. biedt geen enkele garantie, expliciet en / of impliciet, inclusief - bij wijze van voorbeeld en zonder te claimen volledig te zijn - enige garantie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, eigendom, niet-inbreuk, geschiktheid voor specifieke doeleinden van de informatie op de Website of geleverd door de Website Web zelf. GEFA S.R.L.S. is niet verantwoordelijk jegens de gebruikers van de website of een derde partij voor enige directe, indirecte, gevolg- of bestraffende schade die zou zijn geleden als gevolg van toegang tot en / of het onvermogen om toegang te krijgen tot de website, inclusief het geval van een virus dat vermoedelijk van de website is ontvangen , het gebruik van of vertrouwen op de website of de informatie of materialen die beschikbaar zijn op de website.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die informatiepakketten bevatten die elke keer dat u een online site via een browser bezoekt, op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Bij elk volgend bezoek stuurt de browser deze cookies naar de website waarvan ze afkomstig zijn of naar een andere site. Cookies stellen sites in staat om bepaalde informatie te onthouden, zodat u snel en gemakkelijk online kunt browsen. Er zijn twee hoofdtypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit, terwijl permanente cookies op uw computer blijven staan, tenzij ze worden verwijderd of hun vervaldatum bereiken. We gebruiken cookies om de site naar behoren te laten functioneren, om u continu de best mogelijke browse-ervaring te bieden, om analyses uit te voeren over het gebruik van onze website, om advertenties weer te geven die voor u interessant zijn wanneer u op andere sites surft en om de functionaliteit van sociale netwerken.

Privacy 

GEFA S.R.L.S. verwerkt de verzamelde, verkregen en in ieder geval verkregen persoonsgegevens bij de uitoefening van haar bedrijf in overeenstemming met de principes en regels vastgelegd door de Europese Verordening nr. 679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens ("Verordening"), en latere wijzigingen en aanvullingen, door de geldende nationale wetgeving en door alle uitgevaardigde bepalingen door de Authority of Control, indien van toepassing.

Chat met ons!