Din integritet är mycket viktig för vårt företag, och för att skydda den på bästa möjliga sätt förser vi dig med dessa anteckningar där du hittar information om vilken typ av information som samlas in online och om de olika möjligheter du har att ingripa i insamlingen och användning av sådan information på webbplatsen.

Företaget, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, i enlighet med och för ändamålen med GDPR – EU-förordning 2016/679 (”Europeisk förordning om skydd av personuppgifter”), informerar dig härmed om att ovannämnda lagstiftning föreskriver skydd för personer och andra subjekt när det gäller behandling av personuppgifter, och att sådan behandling kommer att baseras på principer om riktighet, laglighet, transparens och skydd av din integritet och dina rättigheter.

PERSONLIG INFORMATION

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med lagbestämmelserna i ovannämnda lagstiftning och de sekretessskyldigheter som anges där.

Behandlingen av personuppgifter gäller de som interagerar med företagets webbtjänster, tillgängliga elektroniskt från adressen till vår webbplats, motsvarande hemsidan på företagets officiella webbplats.

I synnerhet kommer dina uppgifter att behandlas för ändamål som är relaterade till genomförandet av skyldigheter som rör lagstiftande eller avtalsenliga skyldigheter och skyldigheter som krävs enligt lag inom skatte- och redovisningsområdet.

Behandlingen av funktionella uppgifter för att uppfylla dessa skyldigheter är nödvändig för en korrekt hantering av relationen och deras tilldelning är obligatorisk för att genomföra de syften som anges ovan.

Vidare meddelar Databehandlaren att all utebliven kommunikation, eller felaktig kommunikation, av någon av de obligatoriska uppgifterna kan göra att den personuppgiftsansvarige inte kan garantera att själva behandlingen är tillräcklig.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, utöver de skyldigheter som krävs enligt lag inom skatte- och redovisningsområdet.

Med ditt uttryckliga samtycke, såsom att prenumerera på nyhetsbrevet, kan dina personuppgifter användas för att skicka information om våra marknadsförings- eller kommersiella aktiviteter, för att genomföra marknadsundersökningar eller statistiska undersökningar.

Tillhandahållandet av sådana uppgifter är valfritt, och din vägran att behandla den äventyrar inte relationens fortsättning eller tillräckligheten av själva behandlingen.

UTSLÄPP AV DATA

De insamlade uppgifterna kommer aldrig att avslöjas och kommer inte att kommuniceras utan ditt uttryckliga samtycke, förutom de nödvändiga kommunikationerna till konsulter eller andra subjekt för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE DATABEHANDLING

De personer som personuppgifterna avser har rätt att när som helst få:

be om bekräftelse på att deras personuppgifter finns eller inte;

 • få information om ändamålen med behandlingen;
 • få rättelse och radering av data;
 • erhålla begränsningen av behandlingen;
 • erhålla dataportabilitet;
 • motsätta sig behandlingen när som helst;
 • motsätta sig en automatiserad beslutsprocess, inklusive profilering.
 • be den personuppgiftsansvarige att få tillgång till personuppgifter och att korrigera eller avbryta dem eller begränsa deras behandling eller att motsätta sig behandlingen av dem, utöver rätten till dataportabilitet;
 • återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på samtycket som gavs före återkallelsen;
 • lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Den personuppgiftsansvarige har upp till 30 dagar på sig att svara på begäran, mottagen via e-post eller rekommenderat brev till företaget.

Alla som har tvivel angående efterlevnaden av den integritetspolicy som antagits av företaget, dess tillämpning, riktigheten av dina personuppgifter eller användningen av den insamlade informationen kan kontakta oss via e-post på info @ expert4house. com

PLATS FÖR DATABEHANDLING

De behandlingar som är kopplade till webbtjänsterna på denna webbplats äger rum i företagets huvudkontor och kommer uteslutande att kommuniceras till de behöriga subjekten för att utföra de tjänster som är nödvändiga för en korrekt hantering av anställningsförhållandet, med en garanti för skydd av den berörda partens rättigheter.

Dina uppgifter kommer endast att behandlas av personal som uttryckligen godkänts av den personuppgiftsansvarige.

Närmare bestämt av databehandlingschefen; redovisningsbyrå; Lager och speditör.

De personuppgifter som tillhandahålls av användare som lämnar förfrågningar om informationsmaterial (såsom förfrågningar om information, prenumeration på nyhetsbrev etc.) används endast för att utföra den tjänst eller tillhandahållande som efterfrågas.

METOD FÖR DATABEHANDLING

Dina personuppgifter kan behandlas på följande sätt:

 • Skapande av profiler relaterade till kunder, leverantörer eller konsumenter;
 • Behandling med hjälp av elektroniska datorer;
 • Manuell bearbetning med hjälp av pappersarkiv.

Varje behandling sker i enlighet med de procedurer som anges i EU-förordningen 2016/679

Chatta con noi!