Kreditbesked

En kreditnota kommer att utfärdas om en faktura innehåller ett eller flera fel, såsom felaktigt köp eller otillgänglig produkt. En kreditnota kan också

annullera en faktura, vilket gör att du kan utfärda en ny eller helt annullera en transaktion om det inte har hänt.

Kupong

I händelse av att en beställning är felaktig eller med saknade produkter kan vi gå vidare, i samförstånd med kunden, för att utfärda en kupong som vi kan

använda på vår webbplats. Kuponger har inget utgångsdatum och kan användas när som helst.

Chatta con noi!