Własność strony internetowej

Ta witryna internetowa https://www.expert4house.com (Witryna) jest tworzona i zarządzana przez firmę GEFA S.R.L.S - VAT i Kodeks podatkowy. 03139870608 z siedzibą w via Maria 105-111 - 03100 Frosinone.

Warunki korzystania z serwisu

Każdy, kto uzyskuje dostęp do tej witryny lub korzysta z niej, akceptuje bez ograniczeń warunki określone tutaj. Jeśli ich nie akceptuje lub nie ma zamiaru być nimi związany, nie może uzyskać dostępu do witryny ani korzystać z powiązanych materiałów. Dostęp do wyżej wymienionej strony (www.expert4house.com) przez użytkowników (dalej „Użytkownik”) oznacza akceptację poniższych warunków. Niniejsze warunki mogą być aktualizowane i / lub modyfikowane w dowolnym czasie i według własnego uznania przez GESFA S.R.L.S bez konieczności uprzedniego powiadamiania użytkowników.

Zawartość witryny

Powielanie w jakikolwiek sposób mechaniczny, analogowy lub cyfrowy materiałów zawartych w domenie www.expert4house.com bez zgody GEFA S.R.L.S. jest surowo zabronione. Cytowania tekstów zawartych w domenach są dozwolone wyłącznie w celu wiadomości lub badań, pod warunkiem, że towarzyszy im, zawsze iw każdym przypadku, wzmianka o nazwie GEFA SRLS (jako właściciela materiału zawartego na stronie ), a także przez wskazanie źródła, w tym adres telematyczny. Informacje są dostarczane wyłącznie dla Witryny i nie dotyczą żadnych innych witryn, do których użytkownik może dotrzeć za pośrednictwem linków na tej ostatniej..

Rodzaj gromadzonych i przetwarzanych danych

GEFA SRLS, w tytułach dotyczących jakości traktowania, zapisy i dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika, ponieważ adres IP jest nazwany w domenie komputera, informacje dotyczące zebranych danych użytkownika w momencie przeglądania web site dati inerenti alle preferenze espresse dall'utente nell'experience di navigation. Daty te będą wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji prawidłowego działania Witryny i zostaną anulowane natychmiast po zakończeniu laboratorium. Dane te mogą być wykorzystywane do dochodzenia odpowiedzialności w przypadku odczytów komputerowych w dniach, w których strona internetowa była dostępna: salwa ta ewentualność, stan i dane są przechowywane w Internecie przez maksymalny okres pięciu dni.

Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w Serwisie są podawane w dobrej wierze: mogą być obarczone błędami typograficznymi lub w inny sposób niedokładne. GEFA S.R.L.S. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub pominięcia jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do informacji publikowanych w Witrynie. GEFA S.R.L.S. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uprzedzenia wynikające z przeglądania Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Usługa jest świadczona w stanie, w jakim się znajduje, a firma GEFA S.R.L.S. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych i / lub dorozumianych, w tym - na zasadzie przykładu i bez twierdzenia, że ​​są one wyczerpujące - żadnej gwarancji dokładności, rzetelności, własności, nienaruszalności, przydatności do określonych celów informacji zawartych w Witrynie lub udostępniane przez samą Witrynę internetową. GEFA S.R.L.S. nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników Witryny ani osób trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub karne szkody rzekomo poniesione w wyniku dostępu i / lub niemożności uzyskania dostępu do Witryny, w tym za wirusa przypuszczalnie otrzymanego z Witryny , korzystania lub polegania na Witrynie lub jakichkolwiek informacjach lub materiałach dostępnych w Witrynie.

Cookies

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające pakiety informacyjne, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę internetową za pośrednictwem przeglądarki. Przy każdej kolejnej wizycie przeglądarka wysyła te pliki cookie do witryny, z której pochodzą, lub do innej witryny. Pliki cookie umożliwiają witrynom zapamiętanie niektórych informacji, aby umożliwić szybkie i łatwe przeglądanie Internetu. Istnieją dwa główne typy plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na komputerze, chyba że zostaną usunięte lub osiągną datę wygaśnięcia. Używamy plików cookie, aby strona działała poprawnie, aby stale zapewniać najlepszą możliwą jakość przeglądania, przeprowadzać analizę korzystania z naszej witryny, wyświetlać reklamy, które są dla Ciebie interesujące podczas przeglądania innych witryn oraz aby zapewnić funkcjonalność sieci społecznościowe.

Privacy 

GEFA S.R.L.S. przetwarza dane osobowe zebrane, pozyskane iw każdym przypadku pozyskane w związku z prowadzeniem działalności zgodnie z zasadami i regułami określonymi w Rozporządzeniu nr. 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych („Rozporządzenie”) oraz późniejszych zmianach i uzupełnieniach przez obowiązujące ustawodawstwo krajowe oraz wszelkie wydane przepisy w stosownych przypadkach przez organ kontroli.

Chatta con noi!