Witryna internetowa www.expert4house.com („Witryna”) jest zarządzana przez firmę GEFA S.R.L.S („Administrator”). Dyrektor jest włoską firmą z zarejestrowaną i operacyjną siedzibą główną przy Via Maria n. 105-111, 03100 Frosinone (FC), kod podatkowy i numer VAT 03139870608 -. Warunki i warunki określone poniżej mają zastosowanie do zawartości całej Witryny i wraz z dowolną stroną lub dokumentem, do których mogą się odnosić te warunki i zasady, stanowią warunki, na jakich Administracja zezwala na korzystanie z Witryny. zawartość Witryny podlega uważnemu przeczytaniu i zaakceptowaniu niniejszych Warunków użytkowania („Warunki”). Korzystanie z Witryny oznacza pełną akceptację Warunków.

1)Przesłanka

Wiele sekcji tej Witryny jest również dostępnych bez konieczności rejestracji. Z kolei inne sekcje wymagają rejestracji poprzez podanie określonych danych osobowych użytkownika. Przy przetwarzaniu takich danych Administrator przestrzega Polityki Prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, poprzez zwykłą aktualizację tej strony Regulaminu. Dlatego zainteresowane strony proszone są o okresowe sprawdzanie najbardziej aktualnej wersji niniejszych Warunków. Podkreśla się również, że niektóre z poniższych warunków mogą zostać uchylone i zastąpione szczegółowymi postanowieniami opisanymi w innych sekcjach Witryny..

2)Konto i rejestracja

Korzystanie z niektórych funkcji i usług Platformy może wymagać rejestracji użytkownika. Jeśli rejestracja się powiedzie, użytkownik zostanie członkiem Platformy („Członkiem”). Następnie musisz potwierdzić i zaakceptować warunki Umowy użytkownika. Jeśli wybierzesz lub otrzymasz identyfikator użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz zachować te informacje w tajemnicy i poufności. Nie możesz ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo wyłączyć dowolny identyfikator użytkownika lub hasło, wybrane przez Ciebie lub nadane przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosowałeś się do postanowień niniejszych Warunków korzystania z Serwisu. O podejrzewa, że ​​ktoś inny zna Twoją identyfikację użytkownika kod lub hasło, musisz niezwłocznie powiadomić nas na adres info@expert4house.com.

3)Usługi platformy

Pod warunkiem, że użytkownik został przyjęty jako członek, GEFA S.R.L.S zobowiązuje się świadczyć mu dedykowane usługi. Na przykład, w przypadku zakupu w sklepie internetowym expert4house, użytkownik będzie miał możliwość zmiany adresu wysyłki powiązanego z jego kontem członkowskim lub zarządzania zamówieniami. Jeśli użytkownik zamierza uzyskać dostęp do Platformy tylko jako odwiedzający, GEFA S.R.L.S oferuje pewne funkcje. Na przykład w przypadku zakupu w sklepie internetowym expert4house, użytkownik będzie miał kontrolę nad statusem zamówienia.

4)Polityka prywatności

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko w sposób wskazany w naszym https://www.expert4house.com/it/content/2-note-legali.

5)Własność intelektualna

GEFA S.R.L.S pozostaje właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na Platformie i wszystkich publikowanych na niej materiałów, chronionych różnymi prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone. Nie możesz wykorzystywać żadnej części treści na naszej Platformie do celów komercyjnych, chyba że posiadasz na to licencję od nas lub naszych licencjodawców. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób modyfikować wersji papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek drukowanych lub pobranych materiałów, w tym usuwać wszelkich komunikatów o prawach własności ze wszystkich kopii; ponadto nie jest możliwe wykorzystanie ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio lub grafiki oddzielnie od jakiegokolwiek towarzyszącego tekstu. Jakiekolwiek inne użycie niż przewidziane w Warunkach korzystania z Serwisu jest zabronione. W przypadku naruszenia Warunków korzystania z Serwisu, Twoje upoważnienie do korzystania z naszej Platformy automatycznie wygasa..

6)Obowiązki użytkownika

Zgadzasz się zawsze przestrzegać Warunków korzystania z Witryny i wszystkich obowiązujących przepisów. Zabrania się nadużywania wszelkiego rodzaju „hakowania”, „głębokich linków”, „skrobania strony”, „robota”, „pająka” ani innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii lub jakichkolwiek podobnych procesów ręcznych lub ich odpowiedników, uzyskiwać, uzyskiwać, kopiować lub monitorować jakiejkolwiek części Platformy lub jej treści, ani w jakikolwiek sposób reprodukować lub omijać struktury nawigacji lub prezentacji Platformy lub jej treści, w celu uzyskania lub próby uzyskania materiałów, dokumentów lub informacji w jakikolwiek sposób celowo udostępniane za pośrednictwem platformy. GEFA S.R.L.S zastrzega sobie prawo do wykluczenia takich działań. Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Platformy lub naszych systemów lub sieci, ani żadnego systemu lub sieci podłączonej do Platformy lub do GEFA S.R.L.S. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie na własny koszt odpowiedniego połączenia z Internetem, niezbędnego do korzystania z Platformy.

7)Ograniczenie odpowiedzialności

GEFA S.R.L.S. NIE GWARANTUJE, ŻE PLATFORMA LUB JAKIEKOLWIEK ZAWARTOŚĆ, SERWIS LUB FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY BĘDZIE BEZ BŁĘDÓW LUB PRZERW, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK WADY ZOSTANĄ POPRAWIONE, ANI ŻE UŻYWANIE PLATFORMY PRZEZ UŻYTKOWNIKA DAJE OKREŚLONE REZULTATY. PLATFORMA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WSZYSTKIE INFORMACJE PODANE NA PLATFORMIE MOGĄ ZMIENIĆ SIĘ BEZ POWIADOMIENIA. GEFA S.R.L.S. WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. GEFA S.R.L.S. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AKTY, POMINIĘCIA I POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY I / LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG. PONOSISZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY I WSZELKIEJ POWIĄZANEJ PLATFORMY. WYŁĄCZNE ROSZCZENIE UŻYTKOWNIKA PRZECIWKO GEFA S.R.L.S. BRAK SATYSFAKCJI Z PLATFORMY LUB JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI PLATFORMY JEST ODŁĄCZENIEM KORZYSTANIA Z PLATFORMY LUB JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI. TO OGRANICZENIE PRAWA DO ODZYSKANIA ŚRODKÓW JEST CZĘŚCIĄ UMOWY MIĘDZY WŁAŚCIWYMI STRONAMI.

W zakresie dozwolonym przez prawo powyższe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy szkód, zobowiązań lub obrażeń spowodowanych przez awarie, błędy, zaniedbania, przerwy, anulowania, usterki, opóźnienia w działaniu lub transmisji, wirusy komputerowe, awarie linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieuprawniony dostęp, zmiana lub użycie, z powodu naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub jakiejkolwiek innej przyczyny ... Z wyjątkiem przypadków, gdy prawo tego zabrania, w żadnym wypadku GEFA SRLS ponosi wobec użytkownika odpowiedzialność za wszelkie szkody pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe lub karne, w tym na przykład utratę zysków i szkody spowodowane rażącym zaniedbaniem w wykonywaniu zobowiązań do zachowania poufności, nawet jeśli GEFA S.R.L.S. został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

8)Linki do innych stron internetowych

Tam, gdzie nasza Platforma zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, takie linki są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako nasze poparcie dla tych stron, do których prowadzą linki, lub informacji, które można z nich uzyskać. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością takich witryn lub zasobów.

Chatta con noi!