Twoja prywatność jest bardzo ważna dla naszej firmy i aby chronić ją w najlepszy możliwy sposób, udostępniamy te notatki, w których znajdziesz informacje o rodzaju informacji gromadzonych online oraz o różnych możliwościach interwencji w zakresie gromadzenia i wykorzystanie takich informacji na Stronie.

Spółka jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie i dla celów RODO - Rozporządzenie UE 2016/679 („Rozporządzenie europejskie o ochronie danych osobowych”) informuje, że ww. zapewnia ochronę osób i innych podmiotów w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz że przetwarzanie to będzie oparte na zasadach poprawności, legalności, przejrzystości oraz ochrony Twojej prywatności i Twoich praw.

DANE OSOBISTE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ww. aktów prawnych oraz określonymi w nich zobowiązaniami do zachowania poufności.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób, które wchodzą w interakcję z usługami internetowymi Spółki, dostępnymi drogą elektroniczną, począwszy od adresu naszej Witryny, odpowiadającego stronie głównej oficjalnej witryny internetowej Spółki.

W szczególności Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków odnoszących się do obowiązków ustawowych lub umownych oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatków i rachunkowości.

Przetwarzanie danych funkcjonalnych w celu realizacji tych obowiązków jest niezbędne do prawidłowego zarządzania relacją, a ich przekazanie jest niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.

Ponadto Przetwarzający oświadcza, że brak przekazania lub nieprawidłowe przekazanie jednej z informacji obowiązkowych może spowodować, że Administrator Danych nie będzie w stanie zagwarantować adekwatności samego przetwarzania.

Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w zakresie podatków i rachunkowości.

Za Twoją wyraźną zgodą, np. zapisaniem się do newslettera, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji o naszych działaniach promocyjnych lub handlowych, przeprowadzania badań rynkowych lub statystycznych.

Podanie takich danych jest opcjonalne, a Twoja odmowa ich przetwarzania nie zagraża kontynuacji związku ani adekwatności samego leczenia.

UJAWNIANIE DANYCH

Zebrane dane nigdy nie zostaną ujawnione i nie będą przekazywane bez Twojej wyraźnej zgody, z wyjątkiem niezbędnej komunikacji z konsultantami lub innymi podmiotami w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Podmioty, których dane osobowe dotyczą, mają w każdym czasie prawo do uzyskania:

poprosić o potwierdzenie istnienia lub nie swoich danych osobowych;

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania;
 • uzyskać sprostowanie i usunięcie danych;
 • uzyskać ograniczenie przetwarzania;
 • uzyskać możliwość przenoszenia danych;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu w dowolnym momencie;
 • sprzeciwić się zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 • zwrócić się do administratora danych o dostęp do danych osobowych oraz o ich sprostowanie lub usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania lub sprzeciwienie się ich przetwarzaniu, oprócz prawa do przenoszenia danych;
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Administrator danych ma do 30 dni na ustosunkowanie się do zapytania, otrzymanego do firmy e-mailem lub listem poleconym.

Każdy, kto ma wątpliwości co do przestrzegania przyjętej przez Spółkę polityki prywatności, jej stosowania, prawdziwości swoich danych osobowych lub wykorzystania zebranych informacji, może skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@expert4house.com

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zabiegi związane z usługami internetowymi tej witryny odbywają się w siedzibie Spółki i będą przekazywane wyłącznie podmiotom kompetentnym do wykonania usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania stosunkiem pracy, z gwarancją ochrony prawa zainteresowanej strony.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby wyraźnie upoważnione przez Administratora Danych.

W szczególności przez kierownika przetwarzania danych; Biuro Rachunkowe; Spedytor Magazynowy i Towarowy.

Dane osobowe podane przez użytkowników, którzy przesyłają prośby o materiały informacyjne (takie jak prośby o informacje, subskrypcja biuletynów itp.) są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi lub świadczenia.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:

 • Tworzenie profili dotyczących klientów, dostawców lub konsumentów;
 • Przetwarzanie za pomocą komputerów elektronicznych;
 • Obróbka ręczna za pomocą archiwów papierowych.

Każdy zabieg odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Rozporządzeniu Europejskim 2016/679

Śledź nas na Facebooku

Chatta con noi!